ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

ภาพรวม

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ ได้ หากเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ถือเป็นข้อเสนอ การยอมรับจะถูกจำกัดอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และระยะเวลาของข้อมูล

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาบนไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้หรือใช้เป็นหลักในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาแหล่งข้อมูลหลัก ถูกต้อง สมบูรณ์มากขึ้น หรือทันเวลามากขึ้น การพึ่งพาเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง ข้อมูลในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นปัจจุบันและจัดทำขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา

การปรับเปลี่ยนบริการและราคา

ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือหยุดบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาดังกล่าว) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการหยุดให้บริการ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี)

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีให้บริการทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีปริมาณจำกัด และสามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น คุณสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ของเรา ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะขายสินค้าให้กับคุณ และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ตลอดเวลาก่อนส่งสินค้า เราไม่รับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อที่ถูกปฏิเสธ ล่าช้า หรือไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากการหยุดชะงักของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแสดงสีและภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏที่ร้านอย่างถูกต้องที่สุด เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงสีใดๆ ของจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกต้อง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับบุคคลใดๆ ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจศาล เราอาจใช้สิทธิ์นี้เป็นรายกรณีไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เรานำเสนอ คำอธิบายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ตลอดเวลา

เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่นๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือข้อผิดพลาดใดๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข

ความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ของคุณกับเรา เราอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน ครัวเรือนหรือคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตใบเดียวกัน และ/หรือคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและ/หรือจัดส่งเดียวกัน หากเราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่ออีเมลและ/หรือที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามคำสั่งซื้อที่ดูเหมือนว่ามีการวางโดยตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่ายตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องสำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำที่ร้านของเรา คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่นๆ ของคุณโดยทันที รวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการธุรกรรมของคุณให้เสร็จสิ้นและติดต่อคุณได้ตามต้องการ

เครื่องมือเสริม

เราอาจให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมหรือป้อนข้อมูลใดๆ

คุณรับทราบและตกลงว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว ”ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขใดๆ และการรับรองใดๆ เราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามที่เป็นตัวเลือก

การใช้เครื่องมือเสริมใดๆ ที่คุณนำเสนอผ่านไซต์ถือเป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณเองทั้งหมด และคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับและอนุมัติเงื่อนไขที่เครื่องมือจัดหาให้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

ในอนาคตเราอาจเสนอบริการและคุณสมบัติใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่) คุณสมบัติและ/หรือบริการใหม่ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ด้วย

ลิงค์บุคคลที่สาม

เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการบางอย่างที่มีอยู่ในบริการของเราอาจรวมถึงเนื้อหาจากบุคคลภายนอก

ลิงค์ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้อง และเราไม่รับประกันและจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับวัสดุหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือสำหรับวัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สาม

เราไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้า บริการ ทรัพยากร เนื้อหา หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างรอบคอบ และทำความเข้าใจให้ดีก่อนที่จะทำธุรกรรมใดๆ การร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อกังวล หรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรส่งไปยังบุคคลที่สามโดยตรง

ความคิดเห็นของผู้ใช้ ข้อเสนอแนะ และการส่งอื่นๆ

ตามคำขอของเรา หากคุณส่งผลงานเฉพาะบางอย่าง (เช่น ผลงานประกวด) หรือไม่ได้รับคำขอจากเรา คุณส่งความคิดสร้างสรรค์ คำแนะนำ ข้อเสนอ แผนงาน หรือเอกสารอื่นๆ ไม่ว่าจะทางออนไลน์ ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรืออย่างอื่น (รวมเรียกว่า 'ความคิดเห็น') คุณตกลงว่าเราอาจ แก้ไข คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย แปล และใช้ความคิดเห็นใดๆ ที่คุณส่งถึงเราในสื่อใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด เราเป็นและจะไม่มีภาระผูกพัน (1) ที่จะรักษาความคิดเห็นใด ๆ ไว้เป็นความลับ; (2) จ่ายค่าชดเชยสำหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นใด ๆ

เราอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพัน ตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว ข่มขู่ ใส่ร้าย ใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ .

คุณตกลงว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว บุคลิกภาพ หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ คุณตกลงเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือผิดกฎหมาย ดูหมิ่น หรือลามกอนาจาร หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แสร้งทำเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง หรือหลอกลวงเราหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็นใดๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความคิดเห็นใดๆ ที่คุณให้ไว้และความถูกต้องของความคิดเห็น เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามโพสต์

 ข้อมูลส่วนบุคคล

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางร้านค้าอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และการละเว้น

ในบางครั้ง อาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ราคา โปรโมชั่น ข้อเสนอ ค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ เวลาขนส่ง และความพร้อมจำหน่ายสินค้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น และในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ หากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อของคุณแล้ว) .

 เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุง แก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ควรใช้วันที่อัปเดตหรือรีเฟรชที่ระบุในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรืออัปเดต

การใช้งานที่ต้องห้าม

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ห้ามมิให้คุณใช้ไซต์หรือเนื้อหาของไซต์: (a) เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (b) ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย; (c) ละเมิดระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย กฎหมาย หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นระหว่างประเทศ รัฐบาลกลางหรือของรัฐ (d) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น; (จ) ล่วงละเมิด ล่วงละเมิด ดูถูก ทำร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความทุพพลภาพ; (f) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; (g) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ที่จะใช้หรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลต่อการทำงานหรือการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต; (h) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) เพื่อสแปม, ฟิชชิ่ง, ฟาร์ม, ข้ออ้าง, แมงมุม, คลานหรือขูด; (j) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม หรือ (k) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ สำหรับการละเมิดการใช้งานที่ต้องห้ามใดๆ

 การปฏิเสธการรับประกัน; กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

เราไม่รับประกัน รับรองหรือรับประกันว่าการใช้บริการของคุณจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ คุณตกลงว่าบางครั้งเราอาจลบบริการโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาหรือยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

 บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ส่งถึงคุณผ่านบริการนี้ (ยกเว้นที่เราระบุไว้โดยชัดแจ้ง) ให้ 'ตามที่เป็น' และ 'ตามที่มีอยู่' สำหรับการใช้งานของคุณ โดยไม่มีการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือ โดยนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการซื้อขายได้ คุณภาพที่ซื้อขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความทนทาน กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด

ความรับผิดโดยรวมของเราที่มีต่อคุณที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการบริการเหล่านี้และการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านเว็บไซต์ของเรานั้นจำกัดอยู่ที่ราคาซื้อของผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่คุณซื้อ

การระบุ

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และดำเนินการให้ปราศจากอันตราย บริษัท ธรรมชาติซีฟู้ดรีเทล จำกัด และบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือ หุ้นส่วน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้อนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง ซัพพลายเออร์ ผู้ฝึกงาน และพนักงาน โดยปราศจากอันตรายจาก การเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่ทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดในการให้บริการหรือเอกสารที่พวกเขารวมไว้โดยการอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม -งานสังสรร

 ความรุนแรง

ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะยังคงบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ และส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่าถูกตัดขาดจากข้อกำหนดเหล่านี้ บริการ การพิจารณาดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์และการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลืออยู่

สิ้นสุด

ภาระผูกพันและความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุดจะคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้สำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมด

หากในการตัดสินของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณล้มเหลว หรือเราสงสัยว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราอาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และคุณจะต้องรับผิดในจำนวนเงินทั้งหมดที่ค้างชำระ ถึงและรวมถึงวันที่สิ้นสุด; และ/หรือตามนั้น อาจปฏิเสธการเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดังกล่าว)

ข้อตกลงทั้งหมด

ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว

เงื่อนไขการบริการเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการดำเนินงานใดๆ ที่เราโพสต์บนเว็บไซต์นี้หรือในส่วนที่เกี่ยวกับบริการถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา และควบคุมการใช้บริการของคุณ แทนที่ข้อตกลง การสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้าหรือที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดในการให้บริการฉบับก่อนหน้า)

ความคลุมเครือในการตีความข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ตีความกับฝ่ายที่ร่าง

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ

คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาบนเว็บไซต์ของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเราเป็นระยะ การใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือบริการอย่างต่อเนื่องหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

นโยบายการคืนและคืนเงิน

 บริษัท ธรรมชาติซีฟู้ด รีเทล จำกัด มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีที่สุดแก่คุณ ดังนั้น หากคุณไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้าตามนโยบายคืนสินค้า โดยส่งอีเมลมาที่ askus@thammachartseafood.com การคืนเงินจะดำเนินการให้คุณเต็มจำนวนภายใน 10 วันทำการ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือขั้นตอนการขอคืนเงิน กรุณาติดต่อ 02 714 1322 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:30 น.) หรือส่งอีเมลมาที่ askus@thammachartseafood.com

ธรรมชาติซีฟู้ด รีเทล จำกัด ตั้งใจที่จะมอบบริการการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อมอบรอยยิ้มกับผู้บริโภค ทั้งนี้หากผู้บริโภคมีความไม่พึงพอใจในบริการของเรา ทางเรายินดีรับสินค้าคืน โดยผู้บริโภคสามารถส่งสินค้าคืนให้แก่เราภายใน 7 วันทำการ โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมล askus@thammachartseafood.com หลังจากนั้น ทางบริษัท จะส่งคืนสินค้าภายใน 10 วันทำการ ซึ่งทางเราจะเร่งดำเนินการคืนเงินจำนวนเต็มให้โดยทันที

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

บริษัท ธรรมชาติซีฟู้ดรีเทล จำกัด ได้ดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราถือครอง นโยบายนี้อธิบายวิธีที่เรารวบรวม ถือครอง และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคล

ทำไมเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล?

เรารวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เราสามารถดำเนินการทางธุรกิจของเราได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นของธรรมชาติซีฟู้ด หรือเพื่อให้เราทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันและอนาคตกับคุณ

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรไว้บ้าง?

ในระหว่างธุรกิจของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะการติดต่อของคุณกับเรา และอาจ (แต่ไม่เสมอไป) รวมถึงชื่อ เพศ วันเกิด ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ และข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณที่คุณให้ไว้ กับเราผ่านโปรโมชั่นหรือแบบสำรวจ

 จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอ?

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องการอย่างสมเหตุสมผล เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่คุณร้องขอได้ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร? เรามักจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณ เช่น เมื่อคุณ:

- ติดต่อเราทางโทรศัพท์หรืออีเมล

- เข้าร่วมโปรโมชั่นหรือการแข่งขันที่ดำเนินการโดยเรา

- เข้าร่วมการสำรวจที่ดำเนินการโดยเรา

- ซื้อจากเว็บไซต์ของเรา

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม แต่ในกรณีที่เราทำเช่นนั้น เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรับทราบถึงวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

อาจมีการบันทึกการโทรศัพท์หาเราเพื่ วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ การฝึกอบรม และการตรวจสอบ แม้ว่าการโทรของคุณจะไม่ถูกบันทึก เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในระหว่างการโทร ในบางกรณี เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องขอจากคุณหรือบุคคลที่สาม หากเป็นเช่นนั้น เราจะตรวจสอบว่าข้อมูลนี้มีความจำเป็นตามสมควรสำหรับการปฏิบัติงานทางธุรกิจของเราหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวในลักษณะเดียวกับที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ หากไม่จำเป็นตามสมควร เราจะลบหรือยกเลิกการระบุข้อมูลดังกล่าว

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร?

- เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง):

- จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับ บริษัท ธรรมชาติซีฟู้ดรีเทล จำกัด ที่คุณร้องขอ

- ส่งเสริมและทำการตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัท ธรรมชาติซีฟู้ด รีเทล บจก. สินค้าและบริการสู่ท่าน

- แจ้งให้คุณทราบถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น โปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด และเรื่องอื่น ๆ ที่เราพิจารณาว่าอาจเป็นที่สนใจของคุณ

- ดำเนินการวิจัย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสำรวจลูกค้า) เกี่ยวกับ บริษัท ธรรมชาติซีฟู้ดรีเทล จำกัด ผลิตภัณฑ์หรือบริการในปัจจุบันและอนาคตเพื่อปรับปรุงการทำงานหรือการนำทางของเว็บไซต์ของเรา

- เพื่อช่วยเราในการตอบคำถามของคุณหรือจัดการกับข้อร้องเรียนของคุณ

- เราอาจใช้บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อการฝึกอบรมภายใน

หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัท ธรรมชาติซีฟู้ดรีเทล จำกัด เราอาจเก็บบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ เราอาจเปิดเผยการบันทึกต่อบุคคลที่สาม รวมถึงที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนหรือการดำเนินการใด ๆ ที่คุณอาจดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ

วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับรายการข้างต้นและจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนในเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลนั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

การตลาดแบบตรงคือเมื่อเราโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นของเรากับคุณโดยตรง ตรงข้ามกับโฆษณาในร้านค้าหรือทางวิทยุ เราจะทำการตลาดทางตรงกับคุณเท่านั้น เราคิดว่าคุณน่าจะคาดหวังให้เราทำเช่นนั้น หากคุณบอกเราว่าคุณไม่ต้องการรับการตลาดทางตรงจากเรา เราจะปฏิบัติตามคำขอของคุณ

นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่เราจะมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณได้รับมอบอำนาจให้เรา หรือเราถูกบังคับหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้น

คุ้กกี้

 คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บเซิร์ฟเวอร์วางไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์บางแห่ง เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้เราสามารถระบุผู้เยี่ยมชมปกติและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (เช่น การตั้งค่าการดูหน้าเว็บของคุณ) ช่วยให้เราสามารถให้บริการเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นแก่คุณทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมหน้าเว็บบางหน้า คุกกี้จะไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และไม่ระบุตัวตนผู้ใช้ แม้ว่าพวกเขาจะระบุเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ก็ตาม เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดฟังก์ชัน 'บันทึกคุกกี้' หรือตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่มีการส่งคุกกี้

เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลอื่นหรือไม่?

 ในการให้ข้อมูล สินค้าหรือบริการที่คุณร้องขอ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการของเราที่ให้บริการ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หน่วยงานส่งเสริมการขาย หน่วยงานโฆษณา บริการด้านกฎหมายและบัญชี การรายงานเครดิต ไปรษณีย์ การขนส่ง ผู้ให้บริการรางวัล และบริการการพิมพ์

 หากเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เราต้องการให้บุคคลที่สามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะเดียวกับที่เราทำ

 ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันปลอดภัยหรือไม่?

 เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองเกี่ยวกับคุณได้รับการคุ้มครองจากความเสี่ยง เช่น การใช้ในทางที่ผิด การรบกวน การสูญหาย และการเข้าถึง การใช้ การทำลาย การแก้ไข หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณส่งให้เราทางอินเทอร์เน็ต (รวมถึงทางอีเมล) จะถูกส่งโดยความเสี่ยงของคุณเอง

สิทธิ์ในการเข้าถึงและการแก้ไขของคุณ

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เราดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องและไม่ทำให้เข้าใจผิด หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเราที่ 0-2714 1322 ในเวลาทำการ

คุณมีสิทธิ์ทั่วไปในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ 0-2714 1322 ในช่วงเวลาทำการเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราสามารถปฏิเสธคำขอของคุณได้ในบางกรณี และหากเราทำเช่นนั้น เราจะให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คุณสำหรับการปฏิเสธนั้น เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้การเข้าถึงในลักษณะที่ตรงกับความต้องการของเราและความต้องการของคุณ

แม้ว่าคุณจะไม่ส่งคำขอดังกล่าว หากเราพอใจว่าโดยคำนึงถึงเหตุผลที่เราถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ล้าสมัย ไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เข้าใจผิด เราอาจ ดำเนินการตามสมควรเพื่อแก้ไขข้อมูลนั้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะโพสต์สำเนาของนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงบนเว็บไซต์นี้ และการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปของคุณหลังจากการโพสต์นั้นจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดของนโยบายที่ปรับปรุงแล้ว

อนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ. )

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (กปปส.) เป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีคณะกรรมการที่เรียกว่า 'คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค' ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกรรมการและเลขานุการ หน้าที่หลักคือจัดการกับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้บริโภคและดำเนินการทางกฎหมายเมื่อทราบถึงการละเมิดสิทธิผู้บริโภค OCPB ครอบคลุมการคุ้มครองผู้บริโภค 3 ด้านหลัก ได้แก่ การคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคในการติดฉลาก และการคุ้มครองผู้บริโภคในสัญญา นอกจากนี้ เรื่องอื่นๆ ของผู้บริโภคที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะจะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของ OCPB ด้วย

เราร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกในระดับที่ไม่สามารถทำได้ในระดับประเทศเพียงลำพัง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคจะได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัย ยุติธรรม และตรงไปตรงมา